Etusivu

Äänellä Itkijät ry. on valtakunnallisesti toimiva, voittoa tavoittelematon ja aatteellisesti sitoutumaton yhteisö.        Toiminnallaan Äänellä Itkijät ry. vaalii ja tekee      tunnetuksi karjalaisen itkuvirsiperinteen eli äänellä itkun perintöä nykypäivän Suomessa. Toiminnassamme korostuu kokemuksellinen lähestymistapa.     

Äänellä itkijät ry. on Karjalan Liiton jäsenyhdistys.       


Vuosikokous 2024


Äänellä Itkijät ry.n sääntömääräinen vuosikokous pidetään Sunnuntaina 24.3.2024 klo 14-16

Karjalatalon kirjastossa, Helsingissä.

 


Tervetuloa jäsenistö ja kaikki toiminnasta kiinnostuneet!

Käsittelemme kokouksessa sääntömääräiset asiat ja tarjoamme kahvit rupattelun kera.


Kokouksen materiaaliin voi tutustua toiminta-välilehdellä    .24 lähtien.

Karjalaiset itkuvirret eli äänellä itku


on runollista ja vertauskuvallista, haikealla melodiikalla ja kyyneliin sortuvalla äänellä laulettua, sanojen ja sävelen kokonaisvaltaista ilmaisua, jolla puretaan syviä tunnekokemuksia kuten murhetta, kaipuuta, kiitollisuutta, kiintymystä.

Äänellä itku luo yhteyttä sekä itkijän omiin että kuulijan tunteisiin. Elävässä itkutilanteessa läsnäolijoille jaettu itkun viesti tulee kuulluksi ja myötäeletyksi, mikä luo yhteyttä myös ympäröivään todellisuuteen ja elämänpiiriin.


Äänellä itkun traditio perustuu syvästi inhimilliseen pyrkimykseen luoda ja ylläpitää elämän tasapainoa niin henkilökohtaisesti kuin yhteisön sisällä sekä tämän ja tuon puoleisen todellisuuden välillä. Itkuvirret ovat liittyneet keskeisesti ihmiselämän taitekohtien rituaaleihin ja ne ovat heijastaneet kokonaista maailmankuvaa yhteisöelämän taustalla. Siksi itkuvirsiperinne kantaa myös sakraaleja merkityksiä ja tunnustaa pyhyyden osaksi elämän kokonaisuutta.


Äänellä itkun vanha perinne on taipunut joustavasti myös arkisempiin ja tilapäisiin tarpeisiin kuten matkalle lähtijän saattamiseen, tervetulon toivotuksiin, onnitteluihin ja muisteluihin. Perinteisen elämänpiirin hajottua ja rituaaliyhteyden katkettua itkuvirsiperinne säilyi siirtokarjalaisten naisten mukana äideiltä opittuna keinona purkaa monenlaisiin elämänvaiheisiin ja tilanteisiin liittyviä syviä tunteita.Elävä perinneRajakarjalainen äänellä itkijä ja kansanlaulaja Martta Kuikka (1921 Suojärvi – 2005 Ilomantsi) painotti itkuvirsien hoitavaa, tunnepatoumia purkavaa vaikutusta sekä läsnäolevan ja osallistuvan yhteisön merkitystä itkutilanteissa. Tämä teema on alusta asti ollut Äänellä Itkijät ry:n toiminnassa olennainen näkökulma persoonalliseen, itkijäkohtaiseen prosessiin. Martta Kuikka oli mukana ensimmäisillä kursseilla vuosituhannen vaihteessa kouluttamassa uusia itkijöitä.


Edelleen voimme harjoitella äänellä itkun kokonaisvaltaista ilmaisua omassa elämänpiirissämme ja antautua äänellä itkun muovattaviksi. Oppainamme ovat historiasta talteen saadut äänitteet ja muu arkistomateriaali vanhojen itkijänaisten toiminnasta ja ajatuksista, erinomainen alan tutkimuskirjallisuus, evakkoitkijöiden kädestä pitäen antama oppi ja esimerkki sekä se kokemustieto, jota itse äänellä itkeminen toimintana ja käytänteenä rakentaa tekijässään ja niissä yhteisöissä, joissa se elää. Äänellä Itkijät ry. saattaa eteenpäin tätä tietoa ja kokemusta parhaansa mukaan ja edustaa nykyistä äänellä itkun yhteisöä.


Vaikka tradiotion muodot väistämättä myös muuntuvat ajassa, Äänellä Itkijät ry:lle on tärkeää säilyttää toiminnassaan perinteen perusta ja lähtökohdat, joita ovat karjalaisen itkuperinteen kansanviisaus sekä kaikkina aikoina itkevä ja tunteva ihminen.


Äänellä itkun aineettoman kulttuuriperinnön jatkajana Äänellä Itkijät ry. haluaa edistää monisukupolvisen ja keskinäisen huolenpitoyhteyden merkitystä omassa ajassamme. Ajattelemme, että äänellä itku opettaa meille myötäelämiseen sekä kunnioitukseen perustuvaa vuorovaikutuksen ja läsnäolon taitoa.


Yhdistyksen tavoite on olla aidosti elävä ja keskusteleva verkosto itkuperinteen parissa toimivien, harrastavien ja siitä kiinnostuneiden eri ikäisten ihmisten välillä.

  

Tervetuloa mukaan tilaisuuksiin ja toimintaan!


JULKAISUJA

                               ”Äänellä itketty” Cd-levy


Levyllinen itkuvirsiä tämän päivän Suomesta on Äänellä itkijät ry.n omakustanne, jolla teemme varainkeruuta toimintamme tukemiseksi.


Levyllä on yhdeksän nykyitkua kahdeksalta eri äänellä itkijältä. Jokainen esitys on sanoittajansa ja säveltäjänsä itse levylle itkemä tai itkulaulama, viimeinen itku on esitetty ilman sanoja.


Cd-levyn hinta on 15€ + postikulut. Levyn voi tilata sähköpostitse info@itkuvirsi.net.


Levyjä myydään myös useimmissa Äänellä itkijöiden avoimissa tilaisuuksissa käteisellä, tilille maksu on myös mahdollista.Klikkaamalla kuvaa näet sen isompana.

          "Toivon lähteellä postikorttisarja"


Kuvitus: Marjo Akkanen

Äänellä Itkijät ry. 20-vuotta juhlavuoden postikorttisarja. 

Postikorttisarjan (3kpl) hinta on 5e


Postikortteja saa tilata yhdistykseltä: info@itkurvirsi.net


 

         " Äänellä Itkun Opas"  Liisa Matveinen


Liisa Matveiselta on ilmestynyt Äänellä Itkun Opas, jossa avataan itkuvirsiperinnettä

ja  annetaan vinkkejä suomenkielisen itkuvirsirunouden tekemisestä.


Julkaisija: Liisa Matveinen 2015


Kirjaa voi tilata suoraa tekijältä: liisa .matveinen@gmail.com

              "Jostakin olen tullut"  Liisa Isotalo


Yhdistyksemme jäsenen, kirjailija ja teatteriohjaaja Liisa Isotalon koskettava kirja sisältää myös itkuvirren päähenkilön äidille.

Omaelämäkerrallinen romaani ilmestyi 18.6.2020.


Kirjaa saa hyvin varustetuista kirjakaupoista sekä kirjastoista.Klikkaamalla kuvaa näet sen isompana.

  "Itkuvirren kolme elämää"  Anna-Liisa Tenhunen


Anna-Liisa Tenhusen väitöskirja. 


"Itkuvirren kolme elämää ei keskity itkuvirsiin (valituslauluihin) sinänsä, vaan itkukulttuuriin eli itkuvirsien elämään – miten itkuvirsiä käytetään ja mikä on niiden merkitys itkijöiden elämässä. Itkuvirren ensimmäisellä elämällä tarkoitetaan rajakarjalaista itkuperinnettä 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alkukymmeninä, päähenkilönä Matjoi Plattonen. Itkuvirren toinen elämä tarkastelee evakkojen itkuperinnettä ja kolmas elämä esittelee 1990-luvulla virinnyttä uutta itkuinnostusta. Teos tuo esille eri aikojen itkijänaisten omia käsityksiä äänellä itkennästä ja esittelee sekä vanhoja että uusia itkuja"


Julkaisija: SKS 2006

Kirjan hinta: 30e + postikulut

Kirjaa voi tilata yhdistykseltä: info@itkuvirsi.net