Toiminta

ToimintaTiedotamme tässä yhdistyksen toiminnasta sekä muista äänellä itkuun liittyvistä jäsenistömme toteuttamista kursseista, tilaisuuksista, tapahtumista ja julkaisuista. Näistä yhdistyksen jäsen voi ilmoittaa meille sähköpostitse osoitteeseen info@itkuvirsi.net.

Yhdityksen ja jäsenistön toiminnasta tiedotamme aktiivisesti myös

Facebook sivullamme.


Jos olet kiinnostunut järjestämään toimintaa Äänellä Itkijät ry:n kanssa tai etsit ohjaajaa tai itkijää tai jos sinulla on toiveita tai kysyttävää toiminnastamme, otathan yhteyttä "Yhteisö"-välilehdeltä löytyvän

yhteystietolomakkeen kautta tai sähköpostitse: info@itkuvirsi.net.


Ohjaajien yhteystietoja löydät "Yhteisö"-välilehdeltä.

Heihin voi olla myös suoraan yhteydessä.

Kuvassa Pirkko Fihlman itkee itkuvirttä kotonaan. Kuva kotialbumista.


ÄÄNELLÄ ITKIJÄT RY. 20 VUOTTA - 

"TOIVON LÄHTEELLÄ" 


Itkuvirsiperinteen ytimessä korostuu toivon ulottuvuus ja tätä merkitystä haluamme juhlavuoden aikana tuoda esille erilaisin tavoin. Mitä toivo meille merkitsee tänä päivänä ja miten se nousee meille esille itkuvirsiperinteessä? Miten me voisimme äänellä itkun kautta vahvistaa toivon läsnäoloa omassa ajassamme? Näitä kysymyksiä pohdimme vuoden aikana eri tapahtumien ja tilaisuuksien yhteydessä. Juhlavuonna on luvassa tiedollista, keskustelevaa ja taiteellista sekä osallistavaa itkuvirsiohjelmaa. Kaikki tapahtumat toteutetaan huomioiden yleinen pandemiatilanne suosituksineen.

JUHLAVUODEN OHJELMA


VUOSIKOKOUS, HELSINKI 27.3.2021

ÄÄNELLÄ ITKIJÄT ZOOM, TOUKOKUU 2021 - YLEISÖTILAISUUDET ETÄNÄ

KYYNELKANAVAT 2021 -ITKUVIRSITAPAHTUMA ILOMANTSISSA

ÄÄNELLÄ ITKIJÄT ZOOM, SYYS-LOKAKUU 2021 - YLEISÖTILAISUUDET ETÄNÄ

JUHLAVUODEN KURSSIT JÄSENISTÖN JA YHDISTYKSEN TOIMESTA

JUHLASEMINAARI "TOIVON LÄHTEELLÄ"

HELSINGIN KARJALATALOLLA 30.10.2021 KLO 10-16

Seminaarin aiheena on itkuvirsien maailmankuva ennen ja tänään.

Päivä koostuu seminaariosuudesta, juhlalounasta sekä konsertista.

Tarkka ohjelma julkaistaan elokuussa 2021.

Äänellä Itkijät ZOOM -yleisötilaisuudet


Etäkohtaamiset jäsenistölle ja aihesta kiinnostuneelle yleisölle keräsivät toukokuussa kiinnotunutta yleisöä ympäri Suomea.

Tällä sivulla alempana on nähtävissä kevään tilaisuuksien ohjelma.

Syyskaudella 2021 jatkamme ZOOM-tilaisuksien sarjaa.

Ohjelma julkaistaan tässä ja Facebookissa elokun lopulla.


Tervetuloa mukaan keskustelemaan ja kuuntelemaan alustuksia  erilaisista teemoista itkuvirsiperinteen ja äänellä itkun äärellä!

ITKUVIRSIKURSSIT


Äänellä itkijät ry.n kanavilla tiedotetut itkuvirsikurssit ovat yhdistyksen jäsenistön ohjaamia, eri tahojen järjestämiä kursseja. Yhdistys järjestää omia kursseja noin kerran vuodessa.

Tulevien kurssien lista näkyy alempana tällä sivulla.

Tarkemmat tiedot yksittäisistä kursseista ja ilmoittautumisista löytyvät järjestävien opistojen ja tahojen kautta, joihin on linkit alla olevissa ilmoituksissa.

Itkuvirsikursseista yleisesti


Äänellä itkijät ry.n toiminnan keskiössä on alusta asti ollut itkuvirsikurssien kehittäminen ja niiden järjestäminen. Yhdistyksen perustavoite on, että yhdistyksen nimissä toimivat ohjaajat ja itkijät pitävät lähtökohtanaan ja perustanaan karjalaisen itkutradition muotoja ja sisältöjä.

Kaikilla kursseilla opetetaan perinteen tuntemusta sekä harjoitellaan oman itkuvirren tekemistä ja itkujen jakamista yhteisessä itkupiirissä.


Yhdistyksen jäsenistössä toimivien itkuvirsiohjaajien esittelyt löytyvät välilehdestä Yhteisö.

Kukin ohjaaja toimii persoonallisesti oman kokemuksensa, tietonsa ja elämänkokemuksensa pohjalta ja lähestyy näin ollen äänellä itkun perinnettä, oppimista ja omakohtaista itkuprosessia erilaisista näkökulmista. Tutustuaksesi paremmin eri ohjaajiin ja heidän opetustyyleihinsä, voit olla heihin suoraan yhteydessä tai käydä eri ohjaajien kursseilla. Edustamme yhteisesti nykyitkun toiminnan kirjoa.


Itkuvirsikursseilla myös kulloinenkin ryhmä vaikuttaa kurssin luonteeseen ja sisältöihin tuodessaan ryhmään persoonalliset toiveensa, kysymyksensä ja ajatuksensa. Kahta samanlaista kurssia ei ole. Itkuvirsikursseilla sekä itkupiireissä ryhmästä muodostuu äänellä itkun yhteisö. 


Itkupiiri on Äänellä itkijät ry.n toiminnassa muotoutunut käytäntö, jossa luottamuksellisesti jaetaan omia äänellä itkuja. Säännönmukaiset itkupiirit jatkavat eräällä tavalla äänellä itkun rituaalista kehystä. Kursseilla itkuja jaetaan itkupiirissä ja järjestämme myös erikseen itkupiiritoimintaa mahdollisuuksien mukaan.


Itkuvirsikurssit eivät ole terapiaa, mutta monet kursseille ja itkupiireihin osallistuvat kertovat äänellä itkun "terapeuttisesta", "hoitavasta" tai "voimauttavasta" kokemuksesta. Itkujen kautta myötäeläminen koetaan usein puhdistavana, lohdullisena ja itseä rohkaisevana kokemuksena. Toisaalta voimakas elämys voi joillekin olla myös raskas. Olemme kaikki yksilöllisiä kokemuksinemme. 

Itkupiiritoiminta


Vuodesta 2019 olemme alkaneet kehittää kurssitoiminnan oheen itkupiiritoimintaa. Itkupiiri on avoin tai suljettu ryhmä, joka kokoontuu harjoittelemaan äänellä itkun taitoa sekä tekemän ja jakamaan omia itkuja. Itkupiiriin osallistujilla tulisi olla jonkin verran perustietoa itkuvirsiperinteestä sekä kokemusta omakohtaisesta äänellä itkun prosessista esimerkiksi peruskurssin kautta.


Itkupiiri-ryhmässä sitoudumme luottamukselliseen työskentelyyn. Avoimeen itkupiiriin voi osallistua kertaluontoisesti yhden tai useamman kerran. Suljetussa itkupiirissä kiinteä ryhmä osallistuu koko kaudeksi.


Korona-pandemian aikana itkupiiritoiminta on ollut tauolla. Tähän toimintamuotoon on kuitenkin tarkoitus palata, kun yleinen tilanne sen sallii. Tarjoamme mahdollisesti jatkossa myös etäyhteyksin toteutuvaa itkupiiritoimintaa yhdistyksen jäsenistölle.

Tulevia kursseja

Yhteistyössä Karjalan Liiton kanssa:

Tunteiden ilmaisua sanoin ja melodioin -itkuvirsikurssi

Karjalatalo, Käpylänkuja 1, Helsinki

21.-22.8.2021, klo 10-16.00


Äänellä itkun peruskurssilla perehdytään äänellä itkemisen taustoihin, historiaan ja kuullaan perinteen merkityksestä tämän päivän ihmiselle. Koulutuksen aikana tutustutaan erilaisiin itkuihin ja kuullaan itkunäytteitä. Omaan itkemiseen ja oman itkun tekemiseen edetään itkukieli-, mielikuva-, melodia- ja muita harjoituksia tekemällä.

Kurssin opettajana on Äänellä Itkijät ry:n kouluttaja Pirkko Fihlman.


Hinta: Karjala-kortilla 60 €, muilta 80 €. Sisältää koulutuksen ja kahvit molempina päivinä.


Ilmoittautuminen 6.8.2021 mennessä: toimisto@karjalanliitto.fi.

https://www.karjalanliitto.fi/tapahtumat/siirtyy-tunteiden-ilmaisua-sanoin-ja-melodioin-itkuvirsikurssi.html


Kurssille otetaan 12 osanottajaa. Kurssi toteutetaan, jos osallistujia on riittävästi.Tunneilmaisua äänellä itkien - kurssi

4.-5.9.2021 klo. 10-16 (Huom! Uusi ajankohta.)

Metsäpirtti, Liesniementie 3, 16600 Järvelä


Äänellä itkemisen kurssilla tutustutaa karjalaiseen itkuvirsiperinteeseen ja kuullaan mitä nykyitku on.

Karjalainen itkuvirsiperinne taipuu tänäkin päivänä huolien ja murheiden purkukeinona ja niiden myötäelämiseen. Itkujen avulla voidaan ilmaista tunteita surusta iloon ja kiitollisuuteen. Karjalassa itkuilla oli oma erityinen paikkansa yhteisössä, niitä esitettiin siirtymäriiteissä kuten häissä ja hautajaisissa. Itkuvirsiin purettiin myös jokapäiväiset murheet.


Oman itkun tekemiseen ja löytämiseneen johdatellaan luovia ja kehollisia harjoituksia tekemällä – liikehdimme, laulamme, kirjoitamme ja maalaamme. Aikaa on varattu oman itkun kirjoittamiselle ja työstämiselle. Kurssin ohjaa Marjo Akkanen


Kurssin hinta: 70 e (sisältää kahvin/teen ja ohjauksen)


Ilmoittautuminen 22.8.21 mennessä: akanpaja@gmail.com tai 040-7644570.

Kyynelkanavat 2021 

Itkuvirsiin syventyvä tapahtuma Ilomantsissa 17.-19.07.2021


Kyynelkanavat-tapahtuma on osa samannimistä Koneen Säätiön rahoittamaa kolmevuotista hanketta. Hankkeen työryhmän muodostaa kolme itkuvirsiin perehtynyttä tutkija–taiteilija-työparia:

Riikka Patrikainen ja Liisa Matveinen, Ilomantsi; Elina Hytönen-Ng ja Emilia Kallonen, Joensuu ja Tampere; Viliina Silvonen ja Emmi Kuittinen, Helsinki.

Työparit tarkastelevat itkuvirsiperinteen jatkumoa ja roolia modernissa suomalaisessa yhteiskunnassa eri tulokulmista ja tutkivat minkälaisiin tarpeisiin itkuvirret ja äänellä itkeminen nykyajassa vastaavat.

Kyynelkanavat-hanke toteuttaa vuosittain itkuvirsiin syventyvän tapahtuman Ilomantsissa sekä vierailee muissa tapahtumissa. Hanke on yhteistyössä myös Äänellä Itkijät ry.n kanssa ja vuoden 2021 tapahtuma toteutuu osana yhdistyksen juhlavuoden ohjelmaa.

Ensimmäinen Kyynelkanavat-tapahtuma avaa monipuolisesti hankkeessa toteutuvien tutkimuspolkujen lähtökohtia sekä itkuvirren eläviä muotoja nykypäivänä.

Pääset tapahtuman netisivuille klikkaamalla ylläolevaa logon kuvaa.

UNELMA KONKKA 100 vuotta 21.8.2021


Inkeriläissyntyisen kansanperinteen tutkijan Unelma Konkan syntymästä tulee kuluneeksi sata vuotta 21.8.2021.

Äänellä Itkijät ry. kunnioittaa Unelma Konkan muistoa ja merkittävää työtä perinteen kerääjänä ja tutkijana.


ITKUVIRSIPERINTEEN ILTA 22.7.2021


Unelma Konkan perintöä kunnioittava yleisötilaisuus 22.7.2021 Kiteellä

Kesälahti-seuran museoalueen Savutuvassa klo 18.00.

Äänellä itkemisen taitaja Pirkko Fihlman kertoo vanhasta itkuvirsiperinteestä ja itkee nykypäivän riitti-itkuja.

Vapaa pääsy. Vapaaehtoinen tuki Äänellä Itkijät ry.n toimintaan.


https://kesalahti.blogspot.com/p/museoalue.html

https://www.facebook.com/kesalahtiseura


Unelma Konkan itkuvirsiperinnettä laajasti käsittelevää tutkimusta "Ikuinen ikävä - karjalaiset riitti-itkut" pidetään yhtenä avainteoksena itkuvirsiperinteestä kiinnostuneille. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura julkaisi sen suomeksi vuonna 1985. Unelma Konkasta voi lukea enemmän esimerkiksi tästä artikkelista: https://fi.wikipedia.org/wiki/Unelma_Konkka

Aikaisempi toiminta

Äänellä Itkijät ZOOM toukokuussa 2021


Ke 26.5.2021 "Itkuvirsien tunneilmaisu ja kehollisuus"

Vieraana itkuvirsiin perehtyneet tutkijat Elina Hytönen-Ng ja Viliina Silvonen.Keskustelemme heidän alustustensa pohjalta äänellä itkun kehollisuudesta, tunteen ilmaisusta ja välittymisestä sekä muista puheenvuorojen herättämistä kysymyksistä.


Viliina Silvonen viimeistelee folkloristiikan väitöstutkimustaan Helsingin yliopistossa. Hän on tutkimuksessaan syventynyt karjalaiseen itkuvirsiperinteeseen, tunteisiin ja affektiivisuuteen sekä arkistoäänitteisiin. Tutkimuksessaan hän erittelee arkistoäänitteitä kuunnellen vaihtelevaa tunteiden ilmenemistä itkuvirsissä ja jäljittää tunteita, joita itkijät esittivät ja kokivat yli puolivuosisataa sitten.

Alustuksen diat ovat tässä linkissä:

Etnomusikologi Elina Hytönen-Ng tekee parhaillaan Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiön myöntämällä rahoituksella tutkimusta nimellä: "Nykypäivän itkuvirsien merkitykset modernissa yhteiskunnassa". Tutkimusta varten hän on kuluneen puolen vuoden aikana kerännyt haastatteluaineistoa ihmisiltä, joiden elämässä äänellä itku tavalla tai toisella on läsnä oman toiminnan kautta. Haastatteluissa häntä kiinnostaa erityisesti äänellä itkun kehollisuus ja se, mitä itkun aikana itkijässä tapahtuu.


Alustusten tallenteet ovat näissä linkeissä:

Ke 12.5.2021 "Jostakin olen tullut"

Äitienpäivän mainingeissa kirjailija, teatteriohjaaja ja yhdistyksemme jäsen Liisa Isotalo kertoo ja keskustelee tuoreesta kirjastaan "Jostakin olen tullut". Koskettava esikoisteos kertoo kolmen sukupolven tarinan äidiksi syntymisestä ja tyttäreksi kasvamisesta, häpeästä, hylkäämisestä, sopeutumisesta, syyllisyydestä ja rakkaudesta. Tarina alkaa, kun päähenkilö kuulee olevansa kasvattilapsi ja lähtee etsimään "oikeaa" äitiään.

Liisan teos on kuin sydänkyynelistä punottu romaanin muotoinen itkuvirsi sukupolvien labyrintistä. Romaani haastaakin kysymään, onko sukupolvien labyrintin sokkeloista mahdollista löytää ulos.Ke 5.5.2021 Avoin keskusteluilta

Avoin kohtaamisen ja keskustelun ilta jäsenistölle.

Mahdollisuus pohtia yhdessä äänellä itkuun liittyviä kysymyksiä ja kokemuksia ja vaihtaa kuulumisia yhteisen kiinnostuksen äärellä.

Muita äänellä itkuun liittyviä tiedotuksia


RADION AAMUHARTAUS 9.11.2020

Pastori Marjaana Toiviainen, Helsinki.

Hartauden musiikkina itkuvirret:

“Kuolinitku sodassa kaatuneelle pojalle”, säv. san. es. Anna Andrejevna Sutjajeva.

“Itku muinaisille emosille”, säv. san. es. Pirkko Fihlman.

https://arenan.yle.fi/audio/1-50634647


TÄMÄN ILMAN ALLA

Karjalaista kansanperinnettä peilaava tapahtumakokonaisuus Joensuussa 24.10.-1.11.2020

Emilia Kallonen ja Leena JääskeläinenRADIOJUMALANPALVELUS su 23.8.2020 Radio Yle 1 klo 10.00: Luomakunnan sunnuntain Jumalanpalvelus Koloveden kansallispuistosta


Jumalanpalveluksessa kuullaan Emilia Kallosen ”Itku metsäkirkolle"