Äänellä itkijät ry

KOULUTUSTOIMINTAA

Äänellä itkijät ry järjestää kursseja, itkutapahtumia, seminaareja ja luentotilaisuuksia sekä välittää asiantuntijoita muiden järjestämiin alan koulutustilaisuuksiin.
Koulutustoimintaa järjestetään myös yhteistyössä muiden yhdistysten, järjestöjen ja toimijoiden kanssa.

Itkukurssin tarkoituksena on antaa perustiedot ja taidot oman itkuvirren tuottamiseen, omiin tarpeisiin, jotta kurssilainen voisi omassa ympäristössään käyttää tätä ikivanhaa taitoa omien surujensa ja ilojensa purkamiseen.

YHTEYSTIEDOT

Pirkko Fihlman, pj.
Lohkopellontie 9-13, F 13
00650 Helsinki
Tel: 09–7520275, 0400–212971
Sähköposti: pirkko.fihlman@saunalahti.fi