Äänellä itkijät ry

ÄÄNELLÄ ITKIJÖITTEN TOIMINTAA VUONNA 2008Kansainvälistä toimintaa

Mennyt vuosi on ollut lisääntyvän kansainvälisyyden aikaa. Itkukurssi Espanjan suomalaisille ja Aurinkorannan suomalaisten Kalevala-aiheinen kulttuuriviikko oli melkoinen elämys helmikuussa 2008.

Äänellä Itkijät ry:n jäsenet Pirkko Fihlman ja Karoliina Kantelinen osallistuivat kutsuttuina esiintyjinä Ranskan ja Suomen kulttuurivaihtoon liittyvään 100 % Suomesta ohjelmaan Pariisin huhtikuussa 2008. Kolme tuntia kestäneessä kansanmusiikkikonsertissa Pirkko Fihlman esitti itkuvirsiä ja Karoliina Kantelinen esitti Vienan karjalaisia joikuja. Konsertissa esiintyi myös Hilja Grönroos joka esitti romaanilauluja, lauluja säesti Et lensemble Lasto Dzindo-orkesteri. Tilaisuudessa esiintyivät myös Jouhi-orkesteri ja Frigg-soitinryhmä. Kansamusiikkikonsertti pidettiin Pariisin Maison des Cultures Du Monde teatterissa kahtena iltana 8.-9.4.2008 ja teatterisali oli täynnä kumpanakin iltana. Kiitos Espanjan kulttuuriviikon järjestäjille!

Itkut ja itkuvirsiperinne olivat esillä myös Kanadassa Pirkko Fihlmanin vieraillessa siellä. Saimme myös itse olla vastaanottamassa vierailijaa Suomeen Yhdysvalloista. Antropologian professori Jim Wilce saapui Arizonasta Suomeen kesällä 2008 tekemään tutkimusta aiheesta ”Itkuvirren elpyminen suomalaisessa yhteiskunnassa”.

Kurssitoimintaa

Helsingin Kalevalaisten Naisten kanssa järjestettiin parikin kurssia Sommelossa. Yhdistyksemme järjesti itkukursseja vuoden aikana yhteensä 6 ja osanottajia oli 60. Itkukurssit on pidetty lähinnä Helsingin alueella lukuun ottamatta Espanjan Malagan itkukurssia ja Räisälän itkukurssia. Itkukurssien opettajina ovat toimineet Pirkko Fihlman, Tuomas Rounakari ja Karoliina Kantelinen. Kurssiemäntänä on toiminut Reija Tyrjä.

Muu toiminta

Yhdistyksemme on vuoden aikana pitänyt kotimaassa lukuisia luentoja, seminaareja, neuvotteluja, konsertteja ja esiintymisiä. Yhdistyksemme on kertomusvuoden aikana saanut runsaasti julkisuutta lehtien palstoilla ja TV:n kautta. Kuluneen vuoden aikana yhdistyksemme toimesta aloitettiin itkulevyn valmistus. Itkulevy on edelleen Tuomas Rounakarin työn alla. Toivottavasti saamme itkulevyn valmiiksi, viimeistään parin seuraavan vuoden aikana. Silloin yhdistyksemme täyttää virallisesti 10 vuotta.

Apurahan lahjoittajan vierailu

Tohtori Sky-Hiltunen lahjoitti Yhdistyksellemme merkittävän apurahan vuoden 2008 keväällä. Apurahan avulla yhdistyksellemme avautui mahdollisuus ryhtyä valmistelemaan itku-levyä.

Äänellä Itkijät ry:n jäsen tohtori Sky-hiltunen asuu Washington DC:ssä. Hänellä on siellä taide- ja teatteri-ilmaisun terapia-instituuttija hänellä on Ilmatar-Instituutti Virtasalmella.

Sirkku Sky-Hiltunen ja Jim Wilce vierailivat Pirkko ja Ensio Fihlmanin kotona 30.10.2008.

Vuosikokous

Äänellä Itkijät ry:n vuosikokous pidettiin Karjalatalolla 9.3.2008. Kokouksen jälkeen ähtäriläinen sokea itkijä Aino Puusaa esitti itkuja.
Ähtärin naisten itkuinnostus syntyi Pirkko Fihlmanin pitämillä itkuvirsikursseilla. Kurssien seurauksena Ähtäriin syntyi neljän naisen "itkuryhmä". Nämä naiset ovat rokaistuneet esittämään itkujaan.

Aino Puusaan esityksen jälkeen Sirpa Heikkinen kertoi miten ääntä tuottavat lihakset voidaan rentouttaa.
Helena Kaartinen ja itkijä Aino Puusaa.