Äänellä itkijät ry

ARTIKKELEITA

KYYNELTEN LAULU (pdf dokumentti)

Tunne itkuvirsien luomisprosessissa ja
musiikillisissa rakenteissa

Tuomas Rounakarin pro gradu tutkielma